ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು..!

Video Description

ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು..! ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೂತ್ರ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಾ? ಏನು ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಗಮನಿಸುವುದಾ ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯಬೇಡಿ, ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಉಲ್ಬಣವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಮೂತ್ರ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ದ್ರವರೂಪದ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರವು ನೀರು, ಯೂರಿಯಾ, ಉಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಂತರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ಕುಡಿದ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಗಮನಿಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮೂತ್ರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಮೂತ್ರ ಬಣ್ಣ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರು ನೀವು ಕುಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರಗಳು ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೂತ್ರ ಸೋಂಕು ಅಂದರೆ UTIಯಂಥ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಹಳದಿ ಮೂತ್ರ ತೆಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಮೂತ್ರ ತೆಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ಕಡು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ಮೂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟಾ ಕೆರೋಟಿನ್ ಅಧಿಕವಿರುವ ಆಹಾರ ತಿಂದಾಗ ಮೂತ್ರ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆಹಾರದಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕೂಡ ಕಡು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಪಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ನೀವು ತಿಂದ ಆಹಾರದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬೆರ್ರಿ, ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ (ಕೋಲಾ ಬಣ್ಣ) ಆಹಾರಕ್ರಮ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂತ್ರ ಈ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು. ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಕಬ್ಬಿಣದಂಶವಿರುವ ಮಾತ್ರೆಗಳು , ಇನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.