காப்பி பொடியை வைத்து முகத்தை ஜொலிக்க வைக்கலாம்..!

Video Description

காப்பி பொடியை வைத்து முகத்தை ஜொலிக்க வைக்கலாம்..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.