உலகின் கொடிய விஷமுள்ள பாம்பு இதுவரை ஒருவரைக்கூட கொன்றதில்லை - ஏன?

Video Description

கொடிய விஷமுள்ள பாம்பு உலகிலேயே மிகக் கொடிய விஷமுள்ளது பாம்புகள் தான் ஆனால் அதிலேயே மிக கொடிய விஷமுள்ள பாம்பு ஒன்று இருக்கிறது அதன் பெயர்தான் இன்லேண்ட் தைப்பான் இந்தப் பாம்பு நூறு மனிதரை ஒரே கடியில் கொள்ளுமளவிற்கு இதனுள் விஷம் இருக்கின்றன ஆனால் இதில் ஒரு அதிசயம் உள்ளது இந்த பாம்பு இதுவரை எவரும் கடித்தது இல்லை இதற்கு காரணம் இதன் குணம் தான் இது கூச்ச சுபாவம் உள்ள ஒரு பாம்பு இனமாகும் மனிதர்களோ அல்லது ஏதாவது விலங்குகள் நடமாட்டம் தெரிந்தால் இது பயந்து அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறி விடும் இது மட்டும் இல்லாமல் இது யாரிடமும் எதிர்த்து சண்டை போடும் குணம் இல்லாத ஒரு பாம்பு வகையாகும் இது எந்த அளவுக்கு பயம் உடைய பாம்பு என்றால் செடி கொடிகள் ஏதாவது அசைந்தால் கூட அந்த இடத்தில் இல்லாமல் வெகு தூரத்திற்கு ஓடிவிடுமாம் இப்படி தன் பலம் தெரியாத இந்தப் பாம்பின் விஷத்திற்க்காக ஏகப்பட்ட இயற்கை மருத்துவர்கள் இதன்பின் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பாம்பு / விஷம் / கொடியது / மரணம் / பயம் / கூச்சம்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.