பயணம் செய்தால் கோரோனா வருமா?

Premkumar Asogan

Premkumar Asogan

None

Video Description

பயணங்கள் செய்யும்போது கோரோனா தொற்று தாகாமல் இருக்க என்னென்ன வழிமுறைகள் பின்பற்ற வேண்டும்...

Writer | traveller | skill trainer |

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.