ஏன் வயிற்று பகுதியை கீழே வைத்து தூங்க கூடாது?

Video Description

ஏன் வயிற்று பகுதியை கீழே வைத்து தூங்க கூடாது?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.