ஏகாதசி விரதமும் அகத்தி கீரையும் மத்தியில் என்ன சம்பந்தம்?

Video Description

வைகுண்ட ஏகாதசியின் முடிவில் நாம் ஏன் அகத்திக்கீரையை சாப்பிடவேண்டும் வருகிற மார்கழி மாதத்தில் வரவிருக்கும் இந்துக்களின் சிறப்புமிக்க நாள்தான் வைகுண்ட ஏகாதேசி இந்த நாள் அன்று பக்தர்கள் விரதத்துடன் கண்முழித்து கடவுளை வழிபடுவார்கள் இந்த நாளில் நாம் போதுமான அளவு உணவு அருந்தாமல் இருப்பது மட்டுமல்லாமல் சரியான தூக்கம் இல்லாதால் நம் உடம்பு மிகவும் வலிமை அற்றதாய் மாறி விடுகிறது இதனால் நம் உடம்பிற்கு வலிமை சேர்ப்பதற்காக தான் அகத்திக்கீரையை நாம் உண்ண வேண்டும் என்று முன்னோர்கள் கூறியுள்ளார்கள். விரதத்தினால் நம் வயிற்றில் உண்டாகும் அமிலம் நம் உடம்பை பாதிக்க செய்யும் இதை தடுப்பதற்காகதான் அகத்திக்கீரையை உண்ணவேண்டும் அதுமட்டுமல்லாமல் நாம் திட ஆகாரத்தை விரதத்தின் இறுதியில் உண்ண வேண்டும் அது நாம் நன்கு மென்று உண்ணும் பொருள் ஆக இருக்கவேண்டும் அப்படி உண்ணும் போது தான் நம் வாய் பகுதியில் இருக்கும் அனைத்து நரம்புகளும் வேலை செய்து நம் உடம்பையும் குடல் இருப்பையும் நன்றாக வேலை செய்ய வைக்கும் இதனால் நம் உடம்பு மிக சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். அகத்திக் கீரையை நன்கு மென்று உண்ணும் பொருளாக இருப்பதினால் இதை நாம் விரதத்தின் இறுதியில் சாப்பிடவேண்டும் என்று முன்னோர்கள் நமக்கு கூறியுள்ளார்கள். வைகுண்ட ஏகாதேசி / விரதம் / அகத்திக்கீரை / முன்னோர்கள் / சக்தி / மெல்லுதல்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.