ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ..?

Video Description

ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ..? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ..? ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಯೆ ಹೇಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ..?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.