ಜೀರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Video Description

ಜೀರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸದಾ ತಂಪಾಗಿಡುತ್ತದೆ.. ಉರಿ ಮೂತ್ರಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಈ ಜೀರಿಗೆ..! ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಔಷಧಿ ಜೀರಿಗೆ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು..?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.