படகில் நாம் ஏன் நின்று சவாரி செய்ய முடியாது என தெரியுமா?

Video Description

படகு சவாரியின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முதல் விதி படகுகளில் சவாரி செய்யும்போது அதில் இருக்கும் அனைவருக்கும் எழுந்துநின்று உயரப் பார்க்கும் எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் நாம் அதில் சமநிலையாக இருப்பது என்பது சற்று கடினமே, இதற்கு காரணம் புவி ஈர்ப்பு சக்திதான். புவி ஈர்ப்பு சக்தியானது நிலத்தில் சமமாக இருக்கும் அதிலும் நாம் எங்காவது குதித்தால் நம் சமநிலை தடுமாற தொடங்கும் அதை நாம் சரியாக நடுவில் கொண்டு வந்து நிற்க வைக்க முடியும் இதே விதிதான் தரையிலும் ஆனால் கடலில் நாம் சமநிலையை நமது உடலில் சரியான நடுப்பகுதியில் கொண்டுவருவது என்று சற்று கடினமாக இருக்கும் இதற்கு காரணம் கடல் நீர் இங்கும் அங்குமாக ஆடிக்கொண்டே இருக்கும் இதனால் படகும் ஆடும் அதனால் நாம் நிற்கும் போது புவியீர்ப்பை சமநிலையில் கொண்டு வருவது சற்றுக் கடினமாகும் அதுவே படகில் நாம் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது அந்த சமநிலை என்பது நமது கழுத்துப் பகுதியில் இருப்பதினால் நாம் கீழே விழுவதற்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லாமல் போகிறது. பெரிய கப்பல்களில் இந்த விதி வேறுவிதமாக அமைந்து விடும் கப்பலின் பரப்பளவு அதிகமாக இருப்பதினால் நாம் விழுவதை நம்மால் உணர்ந்து நம்மை ஒருநிலைப்படுத்திக் கொள்ளமுடியும். இதனால்தான் படகு சவாரி செய்யும்போது எழுந்து நிற்கக் கூடாது இதை செய்வதினால் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல படகை ஓட்டுபவர்களுக்கும் நல்லது. படகு சவாரி / கடல் / சமநிலை / உயிர்சக்தி / அறிவியல்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.