அகோரிகள் நிண்ட ஜாடமுடி வைத்து இருப்பதன் காரணம் என்ன?

Video Description

அகோரிகளுக்கு ஏன் நீண்ட கூந்தல் இருக்கின்றது இந்து மதத்தில் தான் சாமியார்கள் என்று வந்தால் அவர்களுக்கு நீண்ட முடிகள் இருக்கின்றன இதற்கு காரணம் என்னவென்று கேட்கும் பொழுது ஒரு சிலரோ தெளிவான காரணங்களை நமக்கு சொல்கிறார்கள் அவை என்னவென்றால் அவர்களுக்கு இது ஒருவிதமான விரதம் என்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் கடவுளுக்காக கொடுக்கப்படும் காணிக்கையும் தியாகமும் சந்நியாசியிம் இந்த முடி வளர்ப்பதினால் வெளி உலகுக்கு மட்டுமல்லாமல் தனக்குல் சொல்லிக் கொள்ளும் ஒரு வழியாகும். இவர்களுக்கு உடல் அழகு மற்றும் அடுத்தவர்களுக்காக வாழ்க்கை என்று எதுவும் இருக்காது இதனால்தான் இவர்கள் தன்னைப் பற்றி எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாமல் குளிக்காமல் முடிகளை வெட்டாமல் காலம் செல்லும் பாதையில் சென்று வாழ்கிறார்கள் முடி அதிகம் வைத்திருப்பவர்களுக்கான திருவிழா கும்பமேளா திருவிழா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். சாதுக்கள் பாபா சன்னியாசி அகோரி போன்ற அனைவரும் இவ்வாறு முடிகளை அதிகளவு வளர்த்து வருகிறார்கள் இவர்கள் ஒரு முறை எப்படி தலையை வாரினார்கலோ அதே முனைப்பில் தான் கடைசி வரை அவர்கள் தலை முடி வளருமாம். அது மட்டுமல்லாமல் இவர்கள் முடிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டி பிணைந்து இருக்கும், இதை பிரிப்பது என்று கடினமான ஒன்றாகும் இது நீங்கள் நினைத்துப் பார்ப்பதை விட அதிக எடையை கொண்டிருக்கும் இதை அனைத்தும் சகித்துக் கொண்டும் சந்நியாசியாக வாழ்வதே இவர்களது லட்சியம் ஆகும். அகோரிகள்/ தலைமுடி / சன்னியாசிகள் / கும்பமேளா திருவிழா

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.