மனித வரலாற்றில் அதிகம் விற்கப்பட்ட பொருட்கள் எது?

Video Description

அதிக விற்பனையான மூன்று பொருட்கள் மனிதன் தோன்றிய பிறகு அவன் அவளுக்கு தேவையான பொருட்களை அவனே உருவாக்கினான் அல்லது உருவாக்கியவர்களிடம் பணத்தை பரிமாறி வாங்கினான் இப்படி மனித வரலாற்றில் தொடங்கிய காலம் முதல் இன்று வரை அதிகளவில் வாங்கப்பட்ட அதாவது விற்கப்பட்ட பொருட்கள் என்னவென்று இந்த காணொளியில் பார்க்கலாம். இந்த வரிசையில் முதலில் இருப்பது ஆப்பிள் நிறுவனத்தினால் வெளியிடப்பட்ட “ஐபோன்கள்” தான் உலகம் முழுவதும் இந்த ஐபோன்களில் வாடிக்கையாளர்கள் பல பில்லியன்களை தாண்டி உள்ளது சிறுவர்கள் முதல் வயதானவர்கள் வரை கௌரவத்திற்காக இதை தன்கையில் வைத்திருக்கிறார்கள். இதைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது இடத்தில் “ஹாரி பாட்டர்” நாவல் இருக்கிறது இந்த நாவலில் மொத்தம் ஏழு பாகங்கள் இருக்கிறது இதை அதிகளவில் உலகம் முழுவதும் இருக்கும் மக்கள் வாங்கி இருக்கிறார்கள். கடைசியாக இந்த வரிசையில் “ரூபிக் க்யூப்” அதாவது வண்ணங்களை ஒன்று சேர்க்கும் விளையாட்டு பொருள் இதில் ஏராளமான அறிவு சம்பந்தப்பட்ட புதிர்கள் இருக்கின்றன இதை சரியாக நம் சேர்க்க வேண்டும் அது நம் மூளை வளர பெரிதாக உதவுகிறது இதன் விலை மலிவாக கிடைத்திருந்தாலும் இதன் வரவேற்பு எல்லா நாடுகளில் அதிகளவில் இருக்கிறது. மனிதன் / வாங்கும் / விற்கும் / பொருள் / ஐபோன் / ரூபிக் கியூப் / ஹாரி பாட்டர் / சாதனை

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.