செல்வம் அள்ளித்தரும் குபேர பொம்மை எந்த இடத்தில் வைக்கவேண்டும்?

Video Description

செல்வம் அள்ளித்தரும் குபேர பொம்மை எந்த இடத்தில் வைக்கவேண்டும்?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.