அழுக்கின் உண்மையான நிறம் என்ன?

Video Description

அழுக்கின் நிறம் என்ன நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அதிகளவு நம்மை தாக்குவது அழுக்கு தான் ஆனால் இதன் நிறம் என்னவென்று இதுவரை யாரும் அறிந்து இருக்க மாட்டார்கள் யாரை கேட்டாலும் அவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் வெள்ளை நிற ஆடை அணிந்து இருப்பவர்களை கேட்டால் கரு நிறத்தில் இருக்கும் என்பார்கள் இதுவே கருப்பு ஆடை அணிந்து இருப்பவர்களை கேட்டால் அழுக்கு என்பது வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் என்பார்கள் ஆனால் உண்மையில் அழுக்கு நிறம் என்பது கிடையாது இதை புரிந்து கொள்ளாத பலரும் நான் போட்டிருக்கும் ஆடையில் நிறத்தில் அழுக்கு படிந்தால் அது எந்த நிறத்தில் இருக்கிறதோ அதுதான் அழகு நிறம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் பொதுவாக நாம் ஏதாவது பச்சை நிற உடை அணிந்து இருந்தால் அதன் மேல் எந்த ஒரு வண்ணம் பட்டாளம் அது ஒரு கருப்பு நிற அழக்காகவே நமக்குத் தோன்றும் அதுவே கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் ஆடையில் ஏதாவது பட்டால் அது வெள்ளையாக தோன்றும் அல்லது அதன் நிறத்தில் தோன்றும் இதனால்தான் அழகுக்கு நிரந்தர நிறம் என்பதே கிடையாது நம் மேல் நம்மில் எந்த நிறம் அழுக்கு படுகிறதோ அழுக்கு அந்த நிறமாகும் இதற்கென்று நிரந்தரமான நிறம் என்பது கிடையாது. அழுக்கு / வண்ணம் / ஆடை / வெள்ளை / கருப்பு

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.