மார்பக புற்று நோய் -இறைச்சி,என்ன சம்பந்தம்?

Video Description

வறுக்கப்பட்ட இறைச்சியை சாப்பிடுவதால் மார்பக புற்று நோய் வருவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகம்.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.