பழங்களின் சக்தி முழுவதும் கிடைக்க எந்த நேரத்தில் பழங்களை சாப்பிட

Video Description

சரியான முறையில் பழங்கள் சாப்பிடும் முறையை அறிந்து கொண்டால், நமக்கு, அழகு,நீண்ட ஆயுள்,உடல் ஆரோக்கியம், உடலுக்குத் தேவையான சக்தி, மகிழ்ச்சி, மற்றும் சரியான எடை கிடைத்து விடும். பழங்களை வெறும் வயிற்றிலேயே சாப்பிட வேண்டும். பழங்களை வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக் கொண்டால், அது நம் உடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதிலும், எடை குறைப்பு, ஆகியவை உண்டாகும். உணவுக்குப் பின் பழம் எடுக்கும் போது, பழம் மற்ற உணவுடன் சேர்வதால் செரிக்க தாமதமாகி, அசிடிட்டி உண்டாகி வயிறு ஊதக் காரணமாகிறது. எனவே வெறும் வயிற்றில் அல்லது, சாப்பிடுவதற்கு முன்தன பழங்களை சாப்பிட வேண்டும். அதே போல் பழச் சாறுக்களை விட பழங்களாக சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.