ತೆಂಗನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ..

Video Description

ತೆಂಗು ಕೇವಲ ತೆಂಗಲ್ಲ..! ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಹಲವು ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು..! ತೆಂಗು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆಲುವೆಯಾಗಿಸುವ ಹೋಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್..!.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.