ಚಿಟ್ಟೆಯ ಬದುಕು ಬಲು ರೋಚಕ..!

Video Description

ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಷದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣೆಗೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟೆ..! ಪಾತರಗಿತ್ತಿಯ ಪವಾಡ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ..! ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ..? ಅದರ ಬದುಕಿನ ಪಾಡೇನು..?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.