வள்ளியூர் யோகி(300ஆண்டு).

Ela Valagan

Ela Valagan

None

Video Description

300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டின் வள்ளியூரில் ஜீவா சமாதிக்குள் சென்ற சித்தரின் (யோகி) தற்போதைய வாழ்க்கைக்கு சாட்சியாக இருப்பது ஒரு பெரிய பாக்கியம். வள்ளியூர் கோயிலை புதுப்பிக்க சேற்றை தோண்டும்போது அவர் உயிருடன் காணப்பட்டார். சித்தர் யோகாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதைக் காணலாம்.   நம்பமுடியாத இந்தியா, இது உலகின் பிற பகுதிகளால் கற்பனை செய்யமுடியாது

எனக்கு தெரிந்த நல்ல செய்திகளை பகிர்வேன்.

View Details

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.