தண்ணீரை சேமிக்க பிரத்தியேகமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நுபியா ஷவர்.!

Video Description

தண்ணீரை சேமிக்க பிரத்தியேகமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நுபியா ஷவர்.!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.