பாதுகாக்கப்படாத இந்திய தேச போராளியின் விடு!

Video Description

அழிந்துவரும் ராஷ் பிஹாரி போஸ் நினைவுகள் ராஷ் பிஹாரி போஸ் இவர் 1886-ல் பிறந்தார் இவர் ஒரு இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட தியாகி. இவர் ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஒருநாள் பெண் வேடமணிந்து “பிரிட்டிஷ் ஹார்டி” என்பவரை வெடிகுண்டு வீசி உயிரிழக்க செய்தார் இப்படிப்பட்ட துணிச்சல் மிக்கவர் பிறந்த ஊர் “சுபைத்த” நான் கிராமம் ஆகும் இது ஒரு “புர்ம பர்தமன்” டிஸ்ட்ரிக்ட் அமைந்துள்ளது “மேற்கு வங்காளத்தில்” இருக்கும் இந்த இடத்தில் இப்போது எந்த ஒரு பராமரிப்பும் இல்லை இவர் வாழ்ந்த அந்த கிராமத்திலேயே இவர் வீடு இன்னும் இருக்கிறது அதனால்தான் அது பாழடைந்த பங்களா போன்று மாறி இருக்கிறது இந்த இடத்தை பராமரிப்புக்கு யாரும் முன்வரவில்லை. அந்த ஊர் தலைவர்கள், ஊர் முக்கிய பிரமுகர்கள் யாரும் முன்வராததால் அந்த இடம் பாழடைந்து கிடக்கின்றன. அதை தியாகி நினைவிடமாக மாற்றலாம் என்று ஒரு சிலர் மட்டும் கூறி வருகிறார்கள் சமீபத்தில் அதற்கு அருகே இருந்த ஊரில் ஒரு அருங்காட்சியகத்தை புதுப்பித்து இருந்தார்கள். அருங்காட்சியகத்த்ற்க்கு கொடுக்கப்படும் முன்னுரிமையை சுதந்திரம் பெறுவதற்காக போராடிய ஒரு போராளிக்கு கொடுக்க மறுக்கிறார்கள இந்த ஊரில் மாநில அரசு அதிகாரிகள். இவர் 21 ஜனவரி 1945 அதாவது சுதந்திரம் கிடைப்பதற்கு முன்பே காலமானார். ராஷ் பிஹாரி போஸ் / வெடிகுண்டு / பிரிட்டிஷ் ஹார்டி / புர்ம பர்தமன் / மேற்கு வங்காளம் / அருங்காட்சியகம்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.