தமிழ் மொழி பற்றி அறியப்படாத உண்மைகள்..!

Video Description

தமிழ் மொழியின் சிறப்பு தமிழ் மொழி என்பது உலகிலேயே மிகவும் பழமையான மொழி என்று திரு அலெக்ஸ் கோலியர் என்பவரால் கூறப்பட்டிருக்கிறது இவர் ஒரு மொழி ஆராய்ச்சியாளர் ஆவார் தமிழ் மொழி உலகிலேயே நடைமுறையில் இருக்கும் மிகப் பழமையான மொழியாகும் இதற்கான ஆதாரங்களும் இருக்கின்றன திருக்குறளை திருவள்ளுவர் இயற்றியுள்ளார் இது சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டுள்ளது எனவே நம் தமிழ் மொழியும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுத்துவடிவில் உருவாகியிருக்கிறது அப்படி என்றால் இதன் பேச்சு வடிவம் எப்போது தோன்றியிருக்கும் என்பதை நினைத்துப் பாருங்கள் உலகின் 72 மில்லியன் மனிதர்கள் தமிழ் மொழியைப் பேசுகிறார்கள் இதில் அதிகளவில் இதை எழுதவும் படிக்கவும் தெரிந்து உள்ளார்கள் திராவிட நாடுகளில் முதல் மொழி தமிழ் மொழியாகும் இதிலிருந்து பிரிந்தவைதான் மற்ற மொழிகளாகும் தமிழ் மொழியை தமிழ்நாடு, ஸ்ரீலங்கா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளிலும் அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் உலகில் 1809 மொழிகள் உள்ளன அதில் 700 மொழிகள் தான் எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கிறது அந்த 700 மொழிகளில் நூறு மொழிகள் தமிழ் மொழியால் உருவானவையாகும் இடதிலிருந்து எழுதப்படும் மொழிகளில் மூத்த மொழி தமிழ் மொழியாகும் அதன்பிறகுதான் இடது புறத்திலிருந்து எழுதப்படும் மற்ற மொழிகள் தோன்றி உள்ளது என்பதற்கான ஆதாரங்களும் இருக்கின்றன உலகில் மட்டும் சுமார் ஒரு லட்சம் கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் 60% தமிழ் மொழியிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது இதனால் அக்காலத்து மனிதர்கள் தமிழ்மொழியை எழுதப் படிக்கத் தெரிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் தமிழ் மொழியில் உயிர் எழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மெய் எழுத்து என்று இருக்கின்றன இதில் தொடங்கும் முதல் எழுத்து அ முதல் சொல் அம்மா இந்த அம்மா என்ற சொல்லில் உயிர் எழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர்மெய் எழுத்து என மூன்று எழுத்துக்களும் உள்ளது. தமிழ் / மொழி / சிறப்பு / பழைய மொழி / செம்மொழி / உலகம் / தமிழர்கள் / கல்வெட்டு / ஓலைச்சுவடி

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.