உடல் கொழுப்பு பற்றி தெரியாத உண்மை..!

Video Description

மனித உடலில் இருக்கும் கொழுப்புகள் எங்கே செல்கிறது அண்டம் ஆகாயம் போன்ற விண்ணிற்கு வெளியில் இருக்கும் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்வது எப்படி அரிதோ அதே போன்றுதான் மனித உடலைப்பற்றி தெரிந்துகொள்ள ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதில் குண்டாக இருப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது கொழுப்புகள் தான் என்கிறார்கள் ஆனால் ஒல்லியாக இருப்பவர்கள் உடலிலும் இந்த கொழுப்புகள் இருக்கின்றன அது சற்று உருவத்தில் சிறியதாக இருப்பதினால் அது பெரிதாக தெரியவில்லை நாம் உடற்பயிற்சி செய்து நம் உடலை குறைக்க பாடுபடுகிறோம் பின்பு உடல் மெலிந்தவுடன் நான் என் கொழுப்புகளை கரைத்து விட்டேன் என்கிறார்கள் மக்கள் ஆனால் உண்மையில் உடலில் இருக்கும் கொழுப்பு கரைவதில்லை அது உருவத்தை சுருக்கி கொள்கிறது. இதனால் நம் உடம்பில் வாழ்நாள் முழுக்க இருக்கும் கொழுப்புகளை நம் உடம்பில் வளர வைக்கவும் குறைக்கவும் செய்கிறது. நாம் செய்யப்படும் உடற்பயிற்சிகள் அனைத்தும் இந்த கொழுப்புகளின் அளவை பொறுத்தே இருக்கிறது இனிமேலாவது உடம்பில் இருக்கும் கொழுப்புகளை வெளியேற்றுவது என்பது பொய் என்று உங்களுக்குத் தெரிந்தவர்களிடம் சொல்லுங்கள். உடல்பருமன் / குண்டாக இருப்பவர் / கொழுப்புகள் / ஏற்றுவது / குறிப்புகள்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.