ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು..

Video Description

ಕುಳಿತಲ್ಲಿ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಉಸಿರಾಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಸಿರು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಾಯಿಯ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಖುಷಿ ಪಡುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿದ್ದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.