கருமையை போக்கி நல்ல நிறத்தை கொடுக்கும் தக்காளி..!

Video Description

கருமையை போக்கி நல்ல நிறத்தை கொடுக்கும் தக்காளி..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.