குழந்தைகளின் நியாபக திறனை வளர்க்க

Benazir Shajahan

Benazir Shajahan

None

Video Description

குழந்தைகள் தாங்கள் கற்றவற்றை மறக்காமல் இருக்க செய்யவேண்டிய வழிமுறைகள்....

மகளாக, மனைவியாக, தாயாக, தோழியாக இருப்பதை விட ஆசிரியராக இருப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன்.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.