ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

Video Description

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.