ஜெ. ஹெலிகாப்டர்-ஐ வாங்க ஆளில்லை.. காரணம் ஆவியா..?

Video Description

ஜெ. ஹெலிகாப்டர்-ஐ வாங்க ஆளில்லை.. காரணம் ஆவியா..?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.