ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕದೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ..!

Video Description

ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕದೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.