ಎಳನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕುಡಿಯಬಹುದೇ?

Video Description

ಎಳನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕುಡಿಯಬಹುದೇ?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.