கண் பார்வை பாதிக்கும் பிரபல டயட்.. உஷார்..!

Video Description

கண் பார்வை பாதிக்கும் பிரபல டயட்.. உஷார்..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.