ಎಂಎಂಎ ಫೈಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

Video Description

ಕಿಯಾ-ಕಹಾ ಎಂಎಂಎ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನ ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.