குளிர்காலத்தில் உங்கள் சருமத்தை பாதுகாக்க குறிப்புகள்..!

Video Description

குளிர்காலங்களில் சருமத்தை பாதுகாப்பது எப்படி தமிழகத்தில் குளிர்காலம் தொடங்கி விட்ட காரணத்தினால் பெண்கள் மிக கவனமாக தங்களது சருமத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் இதற்கு நாம் சரியான அழகுசாதன பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் இல்லையெனில் நம் சருமம் அதிகமாக பாதிப்படையும் குளிர்காலங்களில் நம் சருமத்தை எப்படி எல்லாம் பாதுகாப்பது என்பதை பார்ப்போம் முதலில் நாம் அதிகமாக குளிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் குளிர் காலங்களில் நமது சருமம் அதிகமாக வரட்சி அடைந்திருக்கும் இதை நாம் மேலும் குளிப்பதன் மூலம் உடம்பில் இருக்கும் எண்ணெய் அனைத்தும் வெளியேறி சருமம் மேலும் பாதிப்படைய வாய்ப்புள்ளது இது தவிர்த்து நம் உடம்பில் இருக்கும் வெப்பமும் அதிகமாக உயர்ந்து நம் சருமத்தை பாதிப்படைய செய்கிறது அடுத்து நாம் இந்த சமயங்களில் நம் உடம்பில் தடவப்படும் க்ரீம்களை மாற்றக்கூடாது அப்படியே மாற்றினாலும் நம் சருமத்திற்கு என்று ஒத்துக்கொள்ளும் வகையான க்ரீமை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் முகம் மற்றும் கைகளுக்கு சரியான க்ரீம்களை பயன்படுத்த வேண்டும் கோடைகாலத்தில் பயன்படுத்துவது போல் சூரிய கதிர்வீச்சு நம் சருமத்தின் மேல் படாமல் கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் சூரியன் தடுப்பு கிரீம்களையும் குளிர்காலங்களில் பயன்படுத்தவேண்டும் இதைத் தவிர்த்து கடைசியாக நாம் குளிர் காலத்திற்கு ஏற்றார் போல் ஆடை அணிய வேண்டும் அது உள்புறத்தில் நம் சருமத்தை பாதிப்படைய செய்யும் சொரசொரப்பான பகுதிகள் இல்லாதவாறு சரியாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இப்படி நாம் அனைத்தையும் சரியாக கடைபிடித்தால் நம் சருமத்தை குளிர்காலத்தில் இருந்து காத்துக் கொள்ளலாம். குளிர்காலம் / பெண்கள் / சருமம் / வளர்ச்சி / வரட்சி / பாதிப்பு / தீர்வு

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.