ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ

Video Description

ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಕಲಿತರೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಗುಂಪೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.