உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு ஒரு எளிய முறை..!

Video Description

உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு வழிபடவேண்டிய கடவுள் நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியத்தை விட்டு நாம் வெகுதூரம் விலகி கொண்டே செல்கிறோம் இதற்கு காரணம் நாம் அதிக அளவு உழைப்பினாலும் உணவு முறைகளில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் இந்த பிரச்சினைகள் நமக்கு ஏற்படுகிறது இதற்கு ஜோதிடர் கூறும் தீர்வு என்னவென்றால் சிறப்பு பரிகாரத்தின் மூலம் நாம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை பிரார்த்தனை செய்வதன் மூலம் கொண்டுவர முடியும் என்கிறார். இதை வைதீஸ்வரன்கோவில் செய்யவேண்டும் சென்னையிலேயே பல இடங்களில் ஈஸ்வரன் கோவில் இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களை எங்கே இருக்கிறது என்பதை அறிந்து அங்கு சென்று பூஜை செய்தால் போதும். விளக்கேற்றி இருபத்தோரு முறை ஓம் தர்ம ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு நமஹ என்று கூறவேண்டும் கோவில்களுக்குச் செல்ல நேரம் இல்லாதவர்கள் இதை வீட்டிலேயே விளக்கேற்று கூறி வரலாம் இதை சொன்ன முதல் நாளிலேயே பலன் கிடைக்கும் என்று எண்ணுவது தவறு முழு நம்பிக்கையுடன் பிரார்த்தனை செய்து வந்தால் ஒரு சில மாதங்களிலேயே நமக்கு ஏற்படும் மாற்றங்களை நாம் உணர முடியும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு உடற்பயிற்சிகள் தியானங்கள் மற்றும் இதுபோன்ற பூஜைகளும் சிலசமயங்களில் உதவலாம். உடல் / ஆரோக்கியம் / பரிகாரம் / பூஜை / தன்வந்திரி / பிரார்த்தனை / வைத்தீஸ்வரன் கோவில்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.