தோள்பட்டையை வலுப்படுத்தும் டம்பிள் பயிற்சிகள்.!

Video Description

தோள்பட்டையை வலுப்படுத்தும் டம்பிள் பயிற்சிகள்.!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.