யோகங்கள் பல அள்ளித்தரும் " சோளிங்கர் யோக நரசிம்மர் "

Ramprakash Saminathan

Ramprakash Saminathan

Video Description

பால ஆஞ்சநேயர் சங்கு சக்கரம் கொண்டு அருள் பாலிக்கும் அற்புத ஸ்தலம் !

I am a Tamil Lifestyle blogger, storyteller, Spiritual orator.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.