ಬಾವಲಿ ಬದುಕು ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು.?

Video Description

ಬಾವಲಿಗಳು ರೈತನ‌ ಮಿತ್ರ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದ ನಿಶಾಚರಿ ಬಾವಲಿಗಳು ಮರದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ, ಸುರಂಗ, ಬಾವಿ, ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಜೋತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ಇವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಚಟಿವಟಿಕೆಯಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬಾವಲಿಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಅಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಿಯೂ ಅಲ್ಲದ ಸಸ್ತನಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡದೇ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ‌ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮೊಲೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ತನಿ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹಾರಲಾರವು. ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕೇಕೆ ಹಾಕುವ ಬಾವಲಿಯ ಧ್ವನಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಾವಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಸು, ಕುದುರೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.