ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ..?

Video Description

ಮೆದುಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸವಿವಿರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ.. ಮಿದುಳು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ಹೊರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ 1)ಮುಮ್ಮೆದುಳು 2) ಮಧ್ಯ ಮೆದುಳು 3) ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಮಿದುಳಿನ ಹೊರನೋಟದ ಭಾಗಗಳು :- 1) ಮುಮ್ಮೆದುಳು ಮಿದುಳಿನ ಅತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಮತ್ತು ಡೈಎನ್ಸೆಫೆಲಾನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಿವೆ. a) ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಇದು ಮಿದುಳಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ. ಮೆದುಳಿನ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಸುಮಾರು ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ತೂಕ ಇದರದು. b) ಡೈಎನ್ಸೆಫೆಲಾನ್ ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2) ಮಧ್ಯ ಮಿದುಳು ನರತಂತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಿದುಳಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮುಮ್ಮೆದಳು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಮುಮ್ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.