சாய் பல்லவிக்கு 'இது' ரொம்ப அதிகம்.. தெலுங்கில் கெட்ட பெயர்..!

Video Description

சாய் பல்லவிக்கு 'இது' ரொம்ப அதிகம்.. தெலுங்கில் கெட்ட பெயர்..!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.