5 வருடங்களாக ஒரு காகத்தை பாசத்துடன் வளர்க்கும் ரிக்ஷா ஓட்டுனர்கள்

Video Description

உயிர் நண்பனாக ஒரு காகம் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு அதிசயம் பல வருடங்களாக நிகழ்ந்து வருகின்றன அது என்னவென்றால் பாண்டிச்சேரியில் அமைந்திருக்கும் பிரெஞ்சு மக்களின் குடியிருப்பு பகுதிகளில் ரிச்சா ஓட்டுநரான செல்வராஜ் என்பவருக்கு ஒரு நண்பன் இருக்கிறார் அவர் யார் என்றால் நாம் பண்டிகை நாட்களில் மட்டும் விருந்திற்கு அழைக்கும் நம் நண்பர் காகம்தான் ஆம் சரியாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த இந்த காகத்தை இந்த ரிச்சா ஓட்டுநர்கள் காப்பாற்றி உள்ளார்கள் இதனால் இவர்களுக்கு நன்றி கூறுவதற்காக இவர்களிடமே இந்த காகம் சுற்றிவருகிறது இன்று வரை இவர்கள் எப்போதெல்லாம் உணவு அருந்துகிறார்கலோ அப்போதெல்லாம் இந்த காகம் இவர்கள் அருகில் வந்து இவர்களிடம் உணவை வாங்கி சாப்பிட்டு செல்கிறது இது உணவு மட்டுமல்லாமல் டீ காபி ஐஸ்கிரீம் என எதுவாக இருந்தாலும் இந்த காகம் இவர்களிடம் எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் இவர்கள் தோல் மேலேறி சாப்பிடுகிறது இவர்களும் இந்த காகத்தை ஒரு பிள்ளை போல பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் மனிதர்களுக்கு இடையே இருக்கும் போட்டி பொறாமை நடுவே இந்த இனம் விட்டு இனம் இருக்கும் நட்பு எவ்வளவு மகத்தானது என்பதை இந்த காகமும் செல்வராஜ்ம் நிரூபித்துள்ளார்கள். காகம் / தோழன் / நன்றி / மறவா / ரிச்சா / ஓட்டுநர் / உணவு / பங்கு

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.