ஓட்ஸ் சாப்பிடாதீங்க! காரணமும், தீர்வும் இதுதான்!

Video Description

ஓட்ஸ் சாப்பிடாதீங்க! காரணமும், தீர்வும் இதுதான்!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.