பாம்புக்கு பாலும் முட்டையும் வைக்கும் பழக்கம் உள்ளது ஏன் தெரியுமா

Video Description

பாம்புக்கு பாலும் முட்டையும் வைப்பது தொன்றுதொட்டு நடந்து வரும் ஒரு பழக்கம் குறிப்பாக திருமணம் ஆகாத பெண்கள் அவ்வாறு செய்ய சொல்வார்கள் ஆனால் ஏன் பாம்புக்கு பாலும் முட்டையும் வைக்கவேண்டும் என்று யாரையும் கேட்டால் அவர்களுக்கு அது ஏன் என்பது இன்னுமே தெரியாது. சிலர் பாம்பு பாலும் முட்டையும் சாப்பிடும் என்பார்கள் ஆனால் உண்மையாக பாம்பு பாலையும் முட்டையும் சாப்பிடுகிறதா இதனுடைய உண்மை என்ன என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் இப்போது நீங்கள் பார்க்கலாம். பாம்பினுடைய நாக்கு பிளவுபட்டு காணப்படும் இதனால் பாம்பினால் பால் குடிக்க முடியாது என்று அறிவியலாளர்கள் கூறுகிறார்கள் இது அறிவியல் ரீதியாகவும் ஒத்துக் கொள்ளப்பட்ட உண்மை ஆதி காலத்தில் மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது இந்தப் பாம்பு அதாவது மனிதர்களின் எண்ணிக்கையை விட பாம்புகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிக அளவில் இருந்தது. எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் கொள்ளும் ஒரு உரிமை இந்து சமயத்தை பின்பற்றும் மக்களுக்கு இல்லை எனவே அதனை கொல்லாமல் அதன் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முயன்றனர். அதன் விளைவாக ஏற்பட்ட பழக்கம்தான் பாம்புக்கு பாலும் முட்டையும் வழங்கியது. வியப்பாக இருக்கிறது அல்லவா. ஆம் பாம்புகள் இனப்பெருக்கம் செய்வது என்பது மிகவும் வித்தியாசமான அணுகுமுறை. பெண் பாம்பு தன் உடலிலிருந்து ஒரு வித வாசனை திரவியத்தை வெளிப்படுத்தும் அதனை நுகர்ந்து ஆண் பாம்பு பெண் பாம்பை தேடி வரும் அந்த வாசனையை கட்டுப்படுத்தும் வேலையை பார் முட்டையிலிருந்து வரும் வாசனை தடுக்கிறது எனவே இதனால் இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாது இதுதான் உண்மையான காரணம் பாம்புக்கு பால் ஊற்றி வைத்தது. இப்போது புரிகிறதா நமது முன்னோர்களின் அறிவியல் மூளை எப்படி என்று .அறிவியலிலும் ஓர் அறவியல் கடை பிடித்தவர்களை நம் முன்னோர்கள்.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.