பொம்மலாட்டம் போல் ராஜஸ்தானில் பிரபலமான கட்புட்டலி நடனம்.!

Video Description

ராஜஸ்தானில் பிரபலமான கத்புட்லி நடனம் கத்புட்லி நடனம் என்றால் பொம்மலாட்டம் என்ற பெயர், பொம்மலாட்டம் என்றால் தமிழக மக்களுக்குத் நன்கு தெரிந்த பாரம்பரிய கலையாகும், இதேபோல் ராஜஸ்தானில் இதை கத்புட்லி நடனம் என்பார்கள் இது அவர்களின் பாரம்பரியமான நாட்டுப்புற கலையாகும். திரைப்பட வடிவில் இதை தத்ரூபமாக ஒரு திரைக்குப்பின்னால் செய்து காண்பிக்கப்படும் பல இடங்களில் ராஜஸ்தான் மக்கள் இதை இன்றும் விரும்பி பார்க்கிறார்கள். இதன்மூலம் பல கதைகளை மிக சுலபமான முறையில் இதை காண்பிக்கிறார்கள் உதாரணத்திற்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க சம்பவங்களை இந்த திரையின் பின்னால் அமர்ந்து வெறும் பொம்மைகளை வைத்து அழகாக நாடகம் அமைத்து மக்களுக்கும் புரியும்படி காண்பிக்க படுகிறார்கள். மனிதர்கள் மட்டுமல்லாமல் பாம்பு, சிங்கம், புலி, முதலை போன்ற மிருகங்களுக்கு இவர்கள் ஒரு கதாபாத்திரம் தந்து மக்களை மிரட்டி வருகிறார்கள். கதை சொல்வதில் பாரம்பரியமிக்க முதல் வழி இதுவாகும். கத்புட்லி நடனம் / கதை / மிருகங்களுக்கு / பொம்மலாட்டம் / திரைக்குப்பின்னால்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.