தசாவதாரத்தில் திருமால் "கூர்மாவதாரம்" எடுத்ததன் நோக்கம் என்ன?

Video Description

சிவபெருமானின் கூர்ம அவதாரம் தசாவதாரத்தில் கூறப்படுவது போல் சிவன் கிட்டத்தட்ட பத்து அவதாரங்களை எடுத்துள்ளார் இதில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த கூர்ம அவதாரம் ஒவ்வொரு அவதாரமும் அப்போது நடக்கும் சூழ்நிலைகள் மற்றும் சம்பவங்களினால் எடுக்கப்பட்டவை அதேபோன்றுதான் இந்தக் கூர்ம அவதாரம் திருப்பாற்கடலில் தேவர்கள் மற்றும் அசுரர்கள் கடந்த சமயத்தில் மந்திர மலையை கடலுக்கு அடியில் மோதாமல் இருப்பதற்காக இவர் இந்த கூர்ம அவதாரத்தை எடுத்துள்ளார் கூர்மவதாரம் என்றால் ஆமை இவர் இந்த அவதாரமெடுத்து தன் முதுகில் தேவர்களின் மலையை தாங்கி பிடித்துள்ளார் மிகப்பெரிய மலையையே தன் முதுகில் சுமக்கும் வலிமையைப் பெற்ற இவர் சிவபெருமானை வணங்கி மேலும் வலிமை அடைந்துள்ளார் அவதாரங்களில் பெருமாள் சிவனை வணங்கி அதற்கான சான்றுகள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் அரியும் சிவனும் ஒன்று என்று அனைவராலும் கூறப்படுகிறது சிவன் அவதாரங்கள் எடுப்பதற்கு எந்த ஒரு தோற்றம் மற்றும் உருவத்தையும் பார்ப்பதில்லை எதில் பலம் இருக்கிறதோ அதை தேர்ந்தெடுத்து விடுகிறார் இது போல் தான் நம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றார்போல் நல்ல மனிதராக இருக்க வேண்டும் எந்த நிலையிலும் கீழ்நோக்கி செல்ல தயாராக இருந்தால் நாம் கௌரவம் மேல் நோக்கி செல்லும் ஒருவருக்கு உதவியாக இருப்பதுதான் கடவுள். பெருமாள் / சிவன் / அவதாரம் / கூர்மம் / ஆமை / மலை / கடல் / தேவர்கள்

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.