இந்தியாவின் பெருமையான விஷயங்கள் வெறும் கட்டுக்கதை..!

Video Description

அதிகமாக கிரிக்கெட்டை பார்க்கக்கூடிய நாடுகளில் இந்தியா மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது .அப்படி கிரிக்கெட்டை பார்க்கக்கூடிய இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டாக கருதப்படக்கூடிய ஹாக்கி தேசிய விளையாட்டு அல்ல. இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு கபடி தான். இது தொன்று தொட்டு இந்தியாவில் விளையாடப்பட்டு வந்தது என்பதற்கு மிகச்சிறந்த சான்றுகள் உள்ளது. இந்தியாவில் இந்தி பேசக் கூடிய மக்கள் அதிக அளவு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் நாம் ஹிந்தி தான் தேசிய மொழி என்று கூறுகிறோம். ஆனால் இது மிகவும் தவறு. இந்தியை நாம் இந்திய அலுவலக மொழி என்று கூறுகிறோம். ஆனால் இந்தியாவில் ஆங்கிலம் , தேவகிரி, சமஸ்கிருதம், பெங்காலி,தமிழ், மலையாளி என 26 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இதில் உள்ளது.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.