கொரானோ வைரஸ் தாக்குதலிருந்து முன்னெச்சரிக்கை நடடிக்கை

Ravichandran K

Ravichandran K

Video Description

நண்பர்களே, கொரோனா வைரஸ் தொற்று நம் கைகள் சுவாசம் மற்றும் எச்சில் மூலம் மிக எளிமையாக உடலின் உள் சென்று முதல் பாதிப்பாக மூச்சு திணறல் மற்றும் சளியை உண்டு பண்ணுகிறது. சுத்தம் கடைபிடிப்பது மிக முக்கியம் அத்துடன் சளி வராமல் தடுக்க மற்றும் கிருமி தொற்று பரவாமல் இருக்க இம்முறையை பின்பற்றுங்கள்!

I am K.Ravichandran, Naturopathy and Ayurveda.

View Details
  Download Spark.Live App

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.