வீட்டில் கடிகாரத்தை எந்த திசையில் மாற்றினால் நேர்மறை பலன் தரும்?

Video Description

வீட்டில் கடிகாரத்தை எந்த திசையில் மாற்றினால் நேர்மறை பலன் தரும்?

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.