ಕಡಲೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದು, ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ!

Video Description

ಕಡಲೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದು, ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ!

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.