சிவன் அவதாரத்தில் குரங்குக்கு வாலான பார்வதி..!

Video Description

சிவனின் விசித்திர அவதாரம் கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் சிவபெருமான் ஒரு விசித்திர அவதாரம் எடுத்துள்ளார் பொதுவாகவே சிவனுக்கு தியானம் செய்வது என்பது மிகவும் பிடிக்குமாம் அப்படியே தியானத்தில் இருந்து எழுந்திருக்கும் போது அவர் ராம நாமம் என்று உச்சரித்துக் கொண்டே வந்தாராம் இதைப் பார்த்த பார்வதி கடவுளுக்கெல்லாம் மிகப் பெரிய கடவுள் நீங்கள் ஏன் பூலோகத்தில் இருக்கும் கடவுளின் பெயரை அழைக்கிறீர்கள் என்று கேள்வி கேட்டுள்ளார் இதற்கு ராமா என்றாலும் பிரமம் என்ற அர்த்தம் என்று கூறி இது விஷ்ணுவின் அவதாரமான இளவரச குறியீடு என்று கூறியுள்ளார் இது இவருக்கு மிகவும் இஷ்டமான ஒரு அவதாரமாகும் பூலோகத்தில் அவதரித்து தொண்டு செய்வதே இவரின் நோக்கம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதை கேட்ட பார்வதி கோபம் கொண்டால் என்னை உங்களிடமிருந்து பிரிக்காதீர்கள் நானும் உங்களுடன் வருவேன் என்று கூறியுள்ளார் இதற்கு சிவன் கவலை வேண்டாம் ஆனால் இதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது என்று கூறியுள்ளார் அது என்னவென்றால் இவர் மனிதராக அவதாரம் எடுப்பது என்பது தர்மத்தின் ஒவ்வாத செயலாகும் இதற்காக இவர் விலங்கினமான குரங்காக அவதாரம் எடுக்க முடிவெடுத்தார் ஏனென்றால் சேவை செய்பவர் ஒரு படி கீழே இருப்பது நல்லது என்று குறிப்பிட்டு இவர் குரங்காக அவதாரமெடுத்தார் குரங்கிற்கு தேவைகள் என்பது மிகக் குறைவு பின்பு பார்வதியும் தன்னுடன் ஒரு அவதாரமாக வாழ முடிவெடுத்தார் இதனால் சிவனின் ஒரு சிறிய அவதாரமாக குரங்காக மாறி பார்வதியை தன் வாலாக மாற்றினார் இதனால்தான் குரங்கிற்கு முழு பலத்தையும் வால் தருகிறது. குரங்கு / மனிதன் / அவதாரம் / ராமர் / சிவன் / விஷ்ணு

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.