ಪಾರ್ಟ್ ನರ್ ಯೋಗ, ಸ್ಟ್ರೆಕ್ಚಿಂಗ್ ಭಾಗ-2

Video Description

ನಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.